Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

Misqa
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles vianaturalginger naturalginger

January 03 2018

Misqa
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
Misqa

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viamisiaq misiaq
Misqa
3947 3d9a 390
Catching snowflakes
Misqa
2236 fd1f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaHoHo HoHo
Misqa
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Misqa
Każdego prawie dnia chciałem coś zrobić, a gdy nadszedł wieczór, przypominałem sobie, żem nic nie zrobił.
— B. Prus
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapkz451 pkz451
Misqa
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawhizzkid whizzkid
Misqa
Każdy z nas może nagle spotkać osobę, która od razu wydaje się niesłychanie bliska. Jej widok, głos, wszystko pozostawia olbrzymi wpływ. Nie można zapomnieć takiej osoby.
— Zbigniew Lew-Starowicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viawhizzkid whizzkid
Misqa

Gdybym tylko wiedziała, gdybym tylko miała choćby okruszek pewności, że ty chcesz, że ty będziesz.
Że czasem rozmawiasz ze mną i przytulasz mnie
w myślach. Gdybym dostała jakiś znak, że czekasz
i doczekać się nie możesz. Gdyby ktoś, może ty, albo ptak latający pod niebem, który jest jedyną rzeczą, jaką mamy wspólną, powiedział mi, że wyobrażasz sobie i układasz w głowie co moglibyśmy znowu i na nowo. 
Gdybyś ułożył do mnie tylko jedno słowo: j e s t e m, odpowiedziałabym jak echo. 

— zapominanie.soup.io / moje własne listy do m.
Reposted fromzapominanie zapominanie viaszyszka016 szyszka016
Misqa
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— Michelangelo Antonioni (via axamiitt tumblr )
Bo się wkurwiam tym mocniej, im bardziej coś kocham.
Kuba Knap (via podpisano-akropka)
Reposted fromdivi divi viaszyszka016 szyszka016
Misqa
Nie wiem gdzie jesteś,  nie wiem z kim śpisz.
— Koniec świata
Misqa
Misqa
5860 fc95 390
Reposted fromkarahippie karahippie via2708 2708
4704 3049 390
Reposted fromdivi divi vianaturalginger naturalginger
Misqa
Śniłeś mi się dziś wiesz - znów było tak jak kiedyś - stęskniłes się za mną a ja za Tobą - byliśmy szczęśliwi 
— Loca
Misqa
Muzyka potrafi przywołać żywe
wspomnienia, czasami tak wyraźnie, że aż serce boli.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet
Misqa
Jeśli myślisz o jakiejś osobie, to ona zawsze będzie w Twoim sercu, w tajemnicy przytulając Cię, żebyś był szczęśliwy. Tak właśnie jest z miłością. Ta druga osoba nie musi być koło Ciebie, żebyś ją czuł.
— Liz Nickles
Misqa
7820 a269 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl