Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

Misqa
Przez całe życie ludzie będę próbowali osłabić twoją wiarę w siebie. Kiedy tak się zdarzy, przypomnij sobie, że dopną swego tylko wtedy, gdy im na to pozwolisz. Krocząc przez życie, zawsze trzymaj wysoko uniesioną głowę i nie zatrzymuj się. Nigdy nie pozwól nikomu odebrać sobie wiary w siebie, bo to naprawdę jest wszystkim, co posiadasz.
— Sherry Argov
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead viastonerr stonerr
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viagdziejestola gdziejestola
Misqa
Z perspektywy serca
Nie znam swego miejsca
— Romantycy lekkich obyczajów; 5 perspektyw
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vianieobecnosc nieobecnosc
Misqa
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
Misqa
Misqa
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
Misqa
3213 6049 390
Reposted frommrcake47 mrcake47 viareloveution reloveution
Misqa
Reposted fromshakeme shakeme
Misqa
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Misqa
6921 bb57 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia
Misqa
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Misqa
Trudno topić smutki jak się nauczyły pływać
— Quebonafide
Reposted frommefir mefir viamadadream madadream

April 18 2018

Misqa
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
Reposted fromlittlefool littlefool vianezavisan nezavisan
Misqa
Żeby wreszcie zdarzyło się w twoim życiu coś, co sprawi, że przestaniesz być tak cholernie smutna.
— Randka w ciemno
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
Misqa
7112 bca6 390
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
Misqa
7102 4a5e 390
Reposted fromseaweed seaweed vianezavisan nezavisan
Misqa
8538 2021 390
Reposted fromrisky risky vianezavisan nezavisan
Misqa
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun vianezavisan nezavisan
Misqa
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
Misqa
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą...” ”
— Tadeusz Różewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl