Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

Misqa
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
Misqa
Do Ciebie - to, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadadream madadream
Misqa
3205 d2fe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
3613 5942 390

petite–perfection:

new blog : was @thinningbeautyy

(I DO NOT SUPPORT EATING DISORDERS, I SUPPORT R3COVERY, JUST NOT IN IT)

Reposted fromjohnkeats johnkeats viamadadream madadream
Misqa
Chciałabym obudzić się którejś niedzieli i przytulić do mężczyzny, z którym naprawdę jestem, a nie tylko bywam.
— Janusz Leon Wiśniewski - “Zbliżenia”
1382 b94c 390

luvalla:

everlytrue:

[by Kat Irlin]

//

Misqa
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe vianaturalginger naturalginger
Misqa
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir vianaturalginger naturalginger
Misqa
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
Misqa

- Kto normalny kupuje dziś dziewczynie kwiaty bez okazji?

- A co w tym dziwnego? Przecież chodzi o to, żeby była szczęśliwa.

— Ł. o.O
5258 7fbc 390
Reposted fromSkydelan Skydelan vianaturalginger naturalginger
Misqa
Poznałam Cię wiesz? Zobaczyłam w Tobie sens wielu lat czekania, ujrzałam w końcu te dłonie, usta i oczy, które wypatrywałam gdzieś ciągle w tłumie. Wiem, że to Ty. Istniejesz. 
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vianaturalginger naturalginger
Misqa
Łatwo się wzruszam i wcale mi to nie przeszkadza. Ukrywanie uczuć to społeczna choroba.
— Aleksandra Lipczak
6625 4222 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vianaturalginger naturalginger
Misqa

November 04 2017

Misqa
Chodzi o to, że musi coś przecież istnieć. Jakaś granica, za którą nie wolno przejść, za którą przestaje się być sobą.
— Zofia Nałkowska – Granica
Misqa
Pomyśl: będziemy mieć własny dom. Będzie ci źle, będą cię zdradzać i wyszydzać ludzie; wtedy wrócisz do naszego domu i powiesz tylko: "To jest nasz dom". Świat wyda ci się inny, jeśli spojrzysz nań przez okno naszego domu.
— Marek Hłasko
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viabealobster bealobster
Misqa
Zacznij już do mnie wracać.
— Przybora do Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze, '64 r.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viabukazla bukazla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl