Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

Misqa
Misqa
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
Misqa
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialovesweets lovesweets
Misqa
5520 4b26 390
Reposted fromjestemzero jestemzero viawloczykij wloczykij
Misqa
9625 9227 390
Misqa
3677 b8b3 390
Reposted fromuoun uoun viawloczykij wloczykij
Misqa
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo viachceblantao5rano chceblantao5rano
Misqa
Misqa
9642 2495 390
Reposted fromsuzannekhaleen suzannekhaleen viababababa babababa
Misqa
1277 ca7b 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viababababa babababa
Misqa
Nie piszesz. Mam w dupie to, że nie piszesz! I nie chce cię widzieć, już nigdy więcej. Rozrzucam nagie myśli w pościeli. Sprawdzam komórkę. Bo przecież nie mam w dupie tego, że nie piszesz. To już kolejna godzina. Umiesz nie pisać do mnie 26 godzin. Nie umiem nawet godziny nie myśleć o tobie.  Jestem jak agent. Komórka jak zapalnik bomby. Patrzę w skupieniu jakby od oddechu zależało czy zostanę superbohaterem, czy bomba rozpierdoli cały mój świat. Bez Ciebie.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnaturalginger naturalginger viazenibyja zenibyja
Misqa
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"
Misqa

Widocznie życie wolało nas osobno.

Misqa
2967 d0e1 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaIntegrum Integrum
Misqa
6535 854b 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacover-my-eyes cover-my-eyes
Misqa
9677 08a8 390
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaClary Clary
Misqa
Bo mi kur*a pęka serce i to dzieje się codziennie, jakby chciało odciąć tlen
— quebonafide ft. reto - half dead
Reposted fromSalute Salute viapozakontrola pozakontrola
Misqa
Reposted fromFlau Flau viaoh-so-maggie oh-so-maggie
Misqa
2458 4349 390
Misqa
1641 66f8 390
Reposted fromsgrialux3 sgrialux3 viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl